Liên hệ

    MIN BAKERY

    Địa chỉ: Số 33 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội

    Hotline: 0838.26.77.21 – 0977.18.66.33

    Email: minbakery@gmail.com

    Website: https://minbakery.com